Čišćenje računara

Čišćenje računara

Održavanje je veoma bitno za elektronske uređaje, a posebno za računare i prateću računarsku opremu. Da bi računar pravilno radio, potrebno je povremeno čišćenje, radi boljeg protoka vazduha, ali i redovne opservacije – monitoring operativnog sistema i pratećih programa. U sklopu održavanja računara vršimo i održavanje računarskih periferija: popravka laserskih štampača, popravka skenera, servis  monitora i drugo.

Čišćenje računara

Čišćenje računara je neophodno sprovoditi najmanje jednom godišnje, jer taloženje velike količine prašine dovodi do usporenog rada ventilatora koji imaju za cilj održavanje temperature određenih komponenti u granicama normale. Čišćenje računara podrazumeva odstranjivanje prašine sa hardverskih komponenti i ventilatora.

Prilikom čišćenja računara, vršimo:

  • detaljno čišćenje procesora zbog čije zaprljanosti dolazi do povišene temperature BIOS-a, koja uzrokuje stalno restartovanje računara
  • detaljno i pažljivo čišćenje ventilatora napajanja koji su najčešće i najzaprljaniji, jer imaju direktan kontakt sa spoljnom okolinom;
  • važnost rada ove jedinice se ogleda u tome što usled prestanka rada napajanja može doći do kvarova na drugim komponentama i njihovog pregorevanja
  • čišćenje grafičkih kartica i njihovih ventilatora; zaprljanost ove komponente dovodi do usporenog rada kompjutera

Pored čišćenja od prašine, održavanje računara podrazumeva i zamenu termo pasta sa podmazivanjem napajanja.


Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja