Instaliranje i reinstaliranje programa

Instaliranje i reinstaliranje programa

Velike kompanije konstantno usavršavaju i unapređuju svoja softverska rešenja kako bi svojim korisnicima – Vama, obezbedili kvalitetniji, pouzdaniji rad i stabilniju aplikaciju. Bez obzira da li je u pitanju proizvodni sistem ili imate grupu zaposlenih koji rade na računarima, važno je da im omogućite stabilnost rada računara i programa na kojima rade.

Instaliranje i reinstaliranje programa

Instaliranje i reinstaliranje programa ume da bude naporno kada se radi o većem broju računara kao što je slučaj sa kompanijama. Nemojte gubiti vreme, već taj posao prepustite našim serviserima – profesionalcima koji će isti posao sigurno obaviti mnogo brže i pouzdanije.

Isto tako, u slučaju da ste nabavili računare bez operativnog sistema i svih potrebnih programa, naš servis će obaviti sve što je potrebno kako biste mogli da u što kraćem roku da počnete da ga koristite u svom poslu.

Obzirom da se operativni sistem uspori i počne lošije da radi posle nekoliko godina rada (uz redovno održavanje sistema), potrebna je reinstalacija operativnog sistema. Ona Vam omogućava bolji i brži rad računara.

U našem servisu obavljaju se:

  • instalacija i reinstalacija operativnog sistema
  • instalacija i reinstalacija svih Vama potrebnih programa
  • instalacija programa za internet

Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja