Osnovni kvarovi laserskih štampača

Brojni su kvarovi koji mogu zadesiti Vaš štampač, ali neki od osnovnih kvarova laserskih štampača su:

 • zaglavljen papir
 • svetla štampa
 • fleke i linije u štampi
 • nepostojanje komunikacije između računara i štampača

Zaglavljen papir

Mogući razlozi za ovu vrstu kvara su:

 • povlakač papira: problem prilikom startnog povlačenja papira
 • senzor papira: pokvaren ili zaprljan senzor papira
 • strano telo: spajalica, metak od heftalice, olovke i razni drugi predmeti koji upadnu u štampač
 • toner kaseta: blokirana usled dužeg nekorišćenja zbog vlage i temperaturnih razlika
 • fuser jedinica: pocepana teflonska folija, pocepan silikonski valjak…

Svetla štampa

Mogući razlozi za ovu vrstu kvara su:

 • prljava optika štampača: prašina, otpadni prah iz kasete, otpadni prah od papira…
 • prljava optika skenera: kod multifunkcijskih laserskih štampača: prašina, prljavo staklo skenera, prljava lampa (uglavnom beli korektori i otpad od papira)
 • grejač fuser jedinice: potrošenost grejača kada se ne zapeče štampa
 • toner kaseta: neispravna toner kaseta (potrošena foto ćelija opc-a, pokvaren magnetni valjak)

Fleke i linije u štampi

Za ovakvu vrstu kvarova kao mogući razlozi javljaju se:

 • prljava optika štampača: prašina, otpadni prah iz kasete, otpadni prah od papira…
 • prljava optika skenera: kod multifunkcijskih laserskih štampača: prašina, prljavo staklo skenera, prljava lampa (uglavnom beli korektori i otpad od papira)
 • pocepana/pohabana teflonska folija u fuzeru: folija propada prilikom korišćenja/cepa se od stranih tela kao što su spajalice, metak od heftalice, delovi pocepanog papira…
 • pocepan/pohaban silikonski valjak: silikonski valjak propada prilikom korišćenja/cepa se od stranih tela kao sto su spajalice, metak od heftalice, delovi pocepanog papira…
 • toner kaseta: neispravna toner kaseta (mnogo razlicitih kvarova)

Nema komunikacije između računara i štampača

Ukoliko ne postoji komunikacija između računara i štampača, moguće je da je u pitanju:

 • neispravan kabl za povezivanje
 • neispravan printer port na računaru
 • neispravan formater štampača
 • neodgovarajući driver za štampač
 • mogućnost virusa na računaru
 • pun spooler sa zadacima za štampu

Bez obzira na vrstu kvara koji se pojavio na Vašem štampaču, naši iskusni serviseri će Vam ga sa lakoćom otkloniti.


Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja