Popravka matičnih ploča

Popravka matičnih ploča

Matična ploča je najvažnija komponenta svakog računara i obzirom na to da je povezana sa svim drugim komponentama, od nje zavisi rad kompletnog uređaja. Najčešće su kvarovi matičnih ploča takvi da ih je moguće ukloniti.

Međutim, u izvesnom broju slučajeva se desi da je kvar toliko velik da je nemoguće popraviti je. To se dešava kada npr. dođe do pregorevanja ili curenja velikog broja kondenzatora. U tom slučaju, potrebna je zamena matične ploče.

Mogu se postaviti nova matična ploča ili polovna. Izbor je Vaš. Kada se postavi ispravna matična ploča, bez obzira da li je nova ili polovna, neophodno je instalirati i nov operativni sistem, jer sistem koji se nalazi na računaru neće prihvatiti novu ploču.

Popravka matičnih ploča na desktop računarima

Popravka matičnih ploča na desktop računarima je vrlo delikatan posao, jer i najmanja greška može za sobom da povuče brojne druge probleme. Najčešće, do kvara matičnih ploča dolazi usled:

  • prašine u slotovima, priključcima, oko otpornika itd; nagomilana prašina dovodi do kratkog spoja što rezultuje prestankom rada matične ploče; tada je potrebno obaviti čišćenje matične ploče koje se obavlja mekom četkicom i usisivačem
  • pregorevanja čipova i transformatora na matičnoj ploči; ukoliko do toga dođe neophodno je zameniti sve izgorele čipove i transformatore istom vrstom
  • procurivanja kondenzatora na ploči; u tom slučaju, potrebno je kondenzatore zameniti kondenzatorima iste vrste koji imaju istu snagu
  • oštećenja socket-a, odnosno podnožja za CPU (centralni procesor) na matičnoj ploči; ukoliko se detektuje ovaj problem potrebno je zameniti podnožje za procesor
  • starosti BIOS-a ili njegovog poništavanja usled pada napona; ovakva vrsta kvara zahteva zamenu baterije BIOS-a; nakon toga je potrebno sa sajta proizvođača direktno, odnosno online apdejtovati ga instaliranjem odgovarajućeg programa

Obzirom na spisak posledica koje za sobom vuče neprofesionalna popravka matičnih ploča, najbolje je da ovaj posao prepustite ljudima koji imaju iskustva u radu sa ovakvim problemima. Servis računara SAS-cs uspešno obavlja popravku svih modela matičnih ploča i svih vrsta kvarova nastalih na njima.


Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja