Revizija softvera

Revizija softvera

Računari u firmama i kompanijama bi trebalo da budu pouzdani i da rade besprekorno kako ne bi došlo do zastoja u proizvodnji ili radu zaposlenih usled njihovog kvara ili usporenog i otežanog funkcionisanja. Softver je često ključni faktor za adekvatno funkcionisanje sistema i zbog toga može biti izvor brojnih problema. Iz tog razloga, revizija softvera je veoma važna za svaku kompaniju.

Revizija softvera

Revizija softvera podrazumeva ocenu efikasnosti i performansi softvera – sistemskog i aplikativnog. Prilikom revizije, ispituju se:

  • opseg memorije koju zahteva program,
  • potrebno vreme za izvršavanje programa,
  • način na koji program pristupa bazi podataka.

Ukoliko se tokom revizije softvera ustanovi da postoje izvesni problemi, potrebno je aplikaciju tj. program doraditi ili staviti novi. Izmenom softvera može se smanjiti zahtev za potrebnom memorijom, smanjiti vreme obrade informacija itd.


Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja