Servis matričnih štampača

Servis matričnih štampača

Već duži niz godina matrične štampače otpisuju kao zastarele i prevaziđene. Međutim, u praksi je situacija znatno drugačija. Oni još uvek nalaze primenu – često koriste ga knjigovođe, mogu se naći i u menjačnicama, kladionicama itd. Novi matrični štampači još uvek koštaju 200 i više evra.

Servis matričnih štampača

U suštini, servis i održavanje matričnih štampača svodi se na redovno čišćenje. Ukoliko se redovno održavaju, mogu svojim vlasnicima da služe veoma dugo i pouzdano. Pored toga, njima je potrebno i podmazivanje. Ono predstavlja glavni problem matričnih štampača. Zbog njihove otvorenosti, nagomilava se velika količina otpada od papira i prašine.

Velike greške korisnika u radu sa matričnim štampačima:

  • podmazivanje neadekvatnim sredstvima, koja dovode do velikih kvarova
  • čekanje da dođe do velikog kvara zbog prljavština i nečistoća

Ukoliko imate matrični štampač koji Vas dobro služi, donesite nam ga povremeno na redovan servis u servis računara i štampača SAS-cs i budite uvereni da će Vam biti veran još dug niz godina.


Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja