Zamena neispravnih delova

Zamena neispravnih delova računara

Računar ne radi kako bi trebalo. Restartuje se, koči, radi usporeno, izbacuje plavi ekran ili čak neće ni da se uključi? Očigledno je došlo do kvara neke od komponenata. Pre nego što se pristupi zameni delova, mora se obaviti detaljna i pažljiva dijagnostika, odnosno testiranje komponenti kompjutera.

Nakon detekcije koja je komponenta u pitanju, otkriva se uzrok prestanka rada iste. Ukoliko je moguće, mi je popravljamo, ali u izvesnom broju slučajeva neophodna je zamena neispravnih komponenti.

 

Zamena neispravnih delova

Servis računara i štampača SAS-cs raspolaže velikim brojem rezervnih delova – komponenti, kako za nove, tako i za računare starijih generacija. Zbog toga je zamena neispravnih delova u našem servisu moguća odmah po dijagnostici kvara, te se zadržavanje kompjutera u servisu skraćuje.

Zamena neispravnih delova se obavlja od strane visokostručnih servisera u adekvatno opremljenim i pripremljenim prostorijama, kako bi se osigurao visok kvalitet usluga. Pre servisa, odnosno zamene neispravnih delova, iz predostrožnosti sve Vaše podatke skladištimo i čuvamo na posebnomn disku i nakon popravke vraćamo u računar.


Servis računara SAS-CS logo

Firma od poverenja